- -
Vui lòng kiểm tra phần FAQ trước.

Thông tin chi tiết về khả năng liên lạc với một trong những đại diện của cổng thông tin của chúng tôi.

Trước khi liên hệ với chúng tôi, bạn đã đề cập rằng nhóm hỗ trợ của chúng tôi chỉ trả lời các câu hỏi và thông điệp được gửi bằng tiếng Anh.

Bạn có thể gửi cho chúng tôi đề xuất về cửa hàng trực tuyến mà bạn muốn xem trên cổng thông tin của chúng tôi, bạn có thể gửi cho chúng tôi danh sách phiếu mua hàng và phiếu mua hàng của bạn và bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật trong cổng, lỗi, phiếu giảm giá không hợp lệ hoặc bất cứ điều gì khác có thể làm phiền bạn.


  • Điện thoại: +357 95 531022
  • E-mail:
  • Công ty: ACTIVE AFFILIATE MARKETING PTE LTD Singapore